• Tue. Apr 23rd, 2024

ในหลวงพระราชทานสิ่งของให้ผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 844 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ประสบวาตภัย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชนผู้ประสบวาตภัยให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี มอบชุดอาหารพระราชทานแกผู้ประสบวาตภัยภัย พร้อมลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ บ้านกุดตาแร้ว หมู่ที่ 7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ชุด ราษฎรที่ประสบวาตภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2566 และ วันที่ 17 เมษายน 2566 มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 9 อำเภอ 42 ตำบล 148 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 844 ครัวเรือน โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และองค์กรการกุศล ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านดำรงชีพ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเบื้องต้นแล้ว

ข่าวโดย อารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *